ELAN

VOORUITGANGSTRAAT 331
1030 BRUSSEL

elan@eatvzw.be
T 02 274 54 40

Maandag tot Vrijdag
van 12u tot 16u

CAFEABC

PHILIPPE DE CHAMPAGNESTRAAT 23 
1000 BRUSSEL

cafeabc@eatvzw.be
Bar : 02 507 92 59

Maandag tot Donderdag
van 9u tot 21u
Vrijdag en Schoolvakanties 
van 9u tot 16u30

TAVERNE TER LINDEN

LEOPOLD I STRAAT 329
1090 JETTE

taverneterlinden@eatvzw.be
Bar : 0488 88 06 96

Maandag van 11u tot 15u
Dinsdag tot Vrijdag van 11u tot 22u
Keuken:
Maandag van 12u tot 14u.
Dinsdag tot Vrijdag van 12u tot 20u30

NIC-NAC

EMILE BOCKSTAELLAAN 107
1020 LAKEN

nicnac@eatvzw.be
Bar : 0488 88 09 66

Woensdag tot Vrijdag van 11u tot 22u
Zaterdag van 10u tot 15u
INFO

EAT VZW

eat vzw is een Brusselse Nederlandstalige organisatie die in het kader van de sociale economie verschillende horeca-initiatieven opstart en beheert.
eat wil zo kansen creëren voor kwetsbare groepen en hen via werkervaring en opleiding laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De twee duidelijke hoofdtaken zijn:


- zorgen voor kwalitatieve, betaalbare horecaproducten en -diensten

- mensen uit kwetsbare groepen kansen geven op de arbeidsmarkt

eat vzw zoekt voor elke werknemer een traject op maat, met een opleidings– en werkervaringsaanbod dat vertrekt van hun eigen competenties. Dit geeft hen de mogelijkheid nadien volwaardig te kunnen deelnemen aan het normale arbeidscircuit.

eat vzw zet hiervoor een aantal middelen in:


- een gevarieerd aanbod van werkplekken en activiteiten (van makkelijk tot moeilijk), vergelijkbaar met gewone horecazaken 

- een kwaliteitsvolle omkaderingsploeg die zowel de knepen van het horecavak kent als de pedagogische begeleiding verzorgt

- een centrale structuur die het beleid ondersteunt op gebied van financieel, personeels- en administratief vlak

eat vzw werkt daarnaast ook samen met andere Brusselse tewerkstellingsprojecten om zodoende haar doelstellingen nog beter te kunnen realiseren
CONTACT

COÖRDINATRICE

Bie Bosmans

T: 02 274 54 41

G: 0477 62 34 24

bie.bosmans@eatvzw.beCOÖRDINATRICE

Ilse Van der Veken

T: 02 274 54 41

G: 0488 88 04 87

ilse.vanderveken@eatvzw.bePERSONEELSDIENST

Christiane Mosselman

T: 02 274 54 42

G:

christiane.mosselman@eatvzw.beBOEKHOUDING / IT

Gunther Wyns

T: 02 274 54 46

G: 0488 88 04 14

gunther.wyns@eatvzw.be

boekhouding@eatvzw.be


VACATURES

medewerker broodjesbarverantwoordelijke nic-nacverantwoordelijke elan


LOCATIE
Hier komt een foto van de voorgevel

PERSONEEL